SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro správce dat NextForce, a.s.

Ctíme nařízení EU a chceme, abyste se cítili bezpečně, prosím, potvrďte Vaše souhlasy a pojďte si s námi dále zvyšovat kvalifikaci.

Souhlasím s tím, aby společnost NextForce a.s. (dále jen „správce“) zpracovávala a používala mé osobní údaje tj. jméno, příjmení, titul, doručovací a fakturační poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní číslo na pevnou linku nebo mobilní telefon, za účelem předávání a získávání odborných a dalších informací správce z oblasti zdravotnických prostředků, kosmetiky a léčiv:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, mám přístup ke svým osobním údajům, mám právo na jejich opravu, mám právo požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, mám právo požadovat odstranění protiprávního stavu, mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, mám právo obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zasíláním informačních emailů mohu kdykoli odvolat.

Pro zobrazení bližších informací a poučení o zpracování Vašich osobních údajů prosím klikněte ZDE.

Informace a poučení o zpracování Vašich osobních údajů

Posláním společnosti NextForce je poskytnout lékařům, farmaceutům a střednímu zdravotnickému personálu ve zdravotnictví moderní zdravotnické prostředky, kosmetiku a léčiva a tím umožnit, aby jejich pacienti a zákazníci měli možnost používat moderní přístup v řešení jejich obtíží.Pro předávání klíčových informací z oblasti farmacie je pro nás nezbytná komunikace s Vámi, našimi zákazníky z řad lékařů a pracovníků lékáren. Proto je klíčové, abychom Vás dokázali jasně a srozumitelně informovat, jak nakládáme s Vašimi daty, jaká data shromažďujeme a jak je používáme. Před použitím našich Služeb budete vyzvání k souhlasu s tím, abychom vaše data používali v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost NextForce zastupuje významné a tradiční výrobce zdravotnických prostředků a kosmetiky.
V našem portfoliu najdete:

 • Aloclair brand - péče o dutinu ústní, afty, dásně, dětské zoubky
 • Herpclair - léčba oparů
 • Sebclair - léčba seboreické dermatitidy, lupů
 • Atopiclair - nesteroidní přípravek na atopický ekzém
 • Rejuvasil a ScarEsthetique - péče o jizvy

V roce 2016 jsme uvedli na trh první vlastní kosmetický přípravek Zitenax® krémpastu, určenou k léčbě opruzenin u dětí i dospělých. Doufáme, že v budoucnu rozšíříme počet vlastních přípravku o další.

Kromě nabídky výše uvedených přípravků pro Vaše pacienty se současně snažíme nabídnout odbornou službu, která Vám napomůže se orientovat v řešeních pro zdraví včetně prevence a pro Váš odborný rozvoj. Abychom v tomto našem poslání byli opravdu jedineční, přijali jsme Zásady ochrany osobních údajů vztahující se na jakéhokoli zákazníka nebo partnera.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, mám přístup ke svým osobním údajům, mám právo na jejich opravu, mám právo požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, mám právo požadovat odstranění protiprávního stavu, mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, mám právo obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas se zasíláním informačních emailů mohu kdykoli odvolat.

Správce se zavazuje, že mé osobní údaje mohou být z databáze vymazány na základě mé žádosti odeslané na adresu delete@nextforce.cz a následným potvrzením vymazání kliknutím na příslušný o odkaz v potvrzovacím emailu.

V případě žádosti o bližší informace týkající se správy a zpracování vašich osobních údajů kontaktujte dpo@nextforce.cz. Správce bude s osobními údaji nakládat pouze v souladu se zákonem. Detaily postupů, jak mohu uplatnit výše uvedená práva, jsou dostupné na www.nextforce.cz/osobni_udaje.

Zpět

$_COOKIE

Request

action => 'index'
controller => 'index'
module => 'default'

View vars

config => Zend_Config_Ini Object()
input =>
email => ''
main => 'NextForce GDPR - odborný a společenský bulletin, který přináší vysokou odbornost, přehledné a aktuální novinky a pravidelné informace z oboru přímo do vaší e-mailové schránky.<br/><br/>Projekt je podporovaný společností Pears Health Cyber a je určený výhradně pro odbornou lékařskou veřejnost. Vyplněním e-mailu potvrzujete, že jste lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví!'
p2 => Zend_Config Object()
project_email => 'office@nextforce.cz'
project_name => 'NextForce GDPR'
rights => ' Zadáním e-mailové adresy, zaškrtnutím níže uvedeného políčka a odesláním formuláře, uděluji společnosti <b>PEARS HEALTH CYBER, s.r.o.</b>, IČ: 257 84 684, se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovávala moje údaje v rozsahu výše uvedeném a dále v rozsahu údajů, které správci poskytnu (vyplním) v rámci dotazníků, anket a průzkumů ze strany správce, údajů o mých odborných zkušenostech s produkty správce včetně informací, které správce získá v rámci mojí návštěvy webové stránky správce, tj. zejména časových údajů vztahujících se k návštěvě webové stránky. Účelem zpracování výše uvedených údajů je průzkum trhu a zasílání odborných informací včetně informací o odborných akcích, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.</br> Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.</br> Právním základem pro zpracování údajů je udělení tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, poskytované údaje nejsou povinné a tento souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese správce nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu office@nextforce.cz a pro zasílání obchodních sdělení elektronicky i v každém jednotlivém obchodním sdělení.</br> Beru na vědomí, že mám práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého mohu podat stížnost.</br></br></br> Zaškrtnutím níže uvedeného políčka a odesláním formuláře dále výslovně prohlašuji a potvrzuji, že: <ul> <li><span>jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat či předepisovat;</span></li> <li><span>jsem se seznámil s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu (1);</span></li> <li><span>pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.</span></li> </ul> '
stylesheets =>
user_data => NULL

HTML Information

Tags
HTML Size: 15.56K
Stylesheet Files
Javascript Files
Images

Database queries

Metadata cache is DISABLED

Adapter standard

 1. [3.04 ms] connect
 2. [12.11 ms] INSERT INTO "cookies" ("string") VALUES (?)
 3. [1.88 ms] SELECT CURRVAL('"cookies_id_seq"')
 4. [13.9 ms] SELECT id FROM invitation_waves WHERE start = (SELECT max(start) FROM invitation_waves WHERE start < current_timestamp AND "end" > current_timestamp)
 5. [14.79 ms] SELECT "user_agents"."id" FROM "user_agents" WHERE (user_agent = 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)')
 6. [0.74 ms] SELECT id FROM os WHERE name = '' AND version = '' AND ua_type = 'bot'
 7. [1.79 ms] SELECT id FROM browsers WHERE name = '' AND version='2.0' AND full_name='ccbot'
 8. [9.43 ms] INSERT INTO "sessions" ("timezone", "cookie_id", "user_agent_id", "os_id", "browser_id") VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
 9. [0.24 ms] SELECT CURRVAL('"sessions_id_seq"')
 10. [16.66 ms] INSERT INTO "page_views" ("invitation_id", "ip", "url", "module", "controller", "action_name", "session_id") VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
 11. [0.22 ms] SELECT CURRVAL('"page_views_id_seq"')
 12. [5.45 ms] SELECT user_id, deleted IS NOT NULL AS deleted_bool, unsubscribed IS NOT NULL AS unsubscribed_bool FROM sessions s JOIN users u on u.id = s.user_id WHERE user_id IS NOT NULL AND cookie_id = (SELECT cookie_id FROM sessions WHERE id = 5322) ORDER BY u.id DESC LIMIT 1
 13. [0.84 ms] SELECT "bulletins"."url_name", "bulletins"."valid_from" FROM "bulletins" WHERE (deleted IS NULL) AND (NOT hidden) AND ((valid_from < current_timestamp))
 14. [0.3 ms] SELECT "bulletins"."url_name", "bulletins"."valid_from" FROM "bulletins" WHERE (deleted IS NULL) AND (NOT hidden) AND ((valid_from < current_timestamp))
 15. [21.12 ms] SELECT "users"."name", "users"."surname", "users"."id" FROM "users" WHERE (is_rep) AND (deleted IS NULL) AND (unsubscribed IS NULL) ORDER BY "surname" ASC, "name" ASC, "id" ASC
 16. [0.62 ms] SELECT "bulletins".* FROM "bulletins" WHERE (deleted IS null) AND (NOT hidden) AND (valid_from < current_timestamp) ORDER BY "valid_from" DESC LIMIT 1
 17. [0.6 ms] SELECT "bulletins".* FROM "bulletins" WHERE (deleted IS NULL) AND (id = 1) ORDER BY "valid_from" DESC LIMIT 1
 18. [0.57 ms] SELECT "bulletins".* FROM "bulletins" WHERE (deleted IS NULL) AND (id = 1) ORDER BY "valid_from" DESC LIMIT 1
 19. [0.33 ms] SELECT "bulletins".* FROM "bulletins" WHERE (deleted IS NULL) AND (id = 1) ORDER BY "valid_from" DESC LIMIT 1

File Information

164 Files Included
Total Size: 2251.9K
Basepath: /var/www/nextforce.cz/www/gdpr

Application Files

/bootstrap.php
/controllers/IndexController.php
/controllers/RegisterController.php
/controllers/_run_before_any_controller.php
/index.php
/library/Ibulletin/AdminAuth.php
/library/Ibulletin/AdminPrepare.php
/library/Ibulletin/Auth.php
/library/Ibulletin/Dispatcher.php
/library/Ibulletin/HtmlHead.php
/library/Ibulletin/Js.php
/library/Ibulletin/RandomStringGenerator.php
/library/Ibulletin/Stats.php
/library/Ibulletin/Texts.php
/library/Ibulletin/View/Skin.php
/library/Phc/BrowserDetection.php
/library/Phc/ErrorLog.php
/library/Phc/View.php
/models/Bulletins.php
/models/Form.php
/models/Form/Decorator/Errors.php
/models/Form/Decorator/Label.php
/models/Form/Decorator/SimpleLabel.php
/models/Skins.php
/views/scripts/bottom_login.phtml
/views/scripts/cookies-accept.phtml
/views/scripts/head.phtml
/views/scripts/register/gdpr.phtml

Zend Library Files

/library/Zend/Auth.php
/library/Zend/Auth/Storage/Interface.php
/library/Zend/Auth/Storage/Session.php
/library/Zend/Cache.php
/library/Zend/Cache/Backend.php
/library/Zend/Cache/Backend/ExtendedInterface.php
/library/Zend/Cache/Backend/File.php
/library/Zend/Cache/Backend/Interface.php
/library/Zend/Cache/Core.php
/library/Zend/Cache/Frontend/Page.php
/library/Zend/Config.php
/library/Zend/Config/Ini.php
/library/Zend/Controller/Action.php
/library/Zend/Controller/Action/Helper/Abstract.php
/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php
/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php
/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker/PriorityStack.php
/library/Zend/Controller/Action/Interface.php
/library/Zend/Controller/Dispatcher/Abstract.php
/library/Zend/Controller/Dispatcher/Interface.php
/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php
/library/Zend/Controller/Exception.php
/library/Zend/Controller/Front.php
/library/Zend/Controller/Plugin/Abstract.php
/library/Zend/Controller/Plugin/Broker.php
/library/Zend/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
/library/Zend/Controller/Request/Http.php
/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
/library/Zend/Controller/Response/Http.php
/library/Zend/Controller/Router/Abstract.php
/library/Zend/Controller/Router/Interface.php
/library/Zend/Controller/Router/Rewrite.php
/library/Zend/Controller/Router/Route.php
/library/Zend/Controller/Router/Route/Abstract.php
/library/Zend/Controller/Router/Route/Interface.php
/library/Zend/Controller/Router/Route/Module.php
/library/Zend/Date.php
/library/Zend/Date/DateObject.php
/library/Zend/Db.php
/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php
/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Pgsql.php
/library/Zend/Db/Expr.php
/library/Zend/Db/Profiler.php
/library/Zend/Db/Profiler/Query.php
/library/Zend/Db/Select.php
/library/Zend/Db/Statement.php
/library/Zend/Db/Statement/Interface.php
/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php
/library/Zend/Db/Table/Abstract.php
/library/Zend/Exception.php
/library/Zend/Filter.php
/library/Zend/Filter/Alnum.php
/library/Zend/Filter/Inflector.php
/library/Zend/Filter/Interface.php
/library/Zend/Filter/PregReplace.php
/library/Zend/Filter/StringToLower.php
/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToDash.php
/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToSeparator.php
/library/Zend/Filter/Word/Separator/Abstract.php
/library/Zend/Filter/Word/SeparatorToSeparator.php
/library/Zend/Filter/Word/UnderscoreToSeparator.php
/library/Zend/Form.php
/library/Zend/Form/Decorator/Abstract.php
/library/Zend/Form/Decorator/Description.php
/library/Zend/Form/Decorator/Errors.php
/library/Zend/Form/Decorator/HtmlTag.php
/library/Zend/Form/Decorator/Interface.php
/library/Zend/Form/Decorator/Label.php
/library/Zend/Form/Decorator/ViewHelper.php
/library/Zend/Form/Element.php
/library/Zend/Form/Element/Checkbox.php
/library/Zend/Form/Element/Hidden.php
/library/Zend/Form/Element/Text.php
/library/Zend/Form/Element/Xhtml.php
/library/Zend/Loader.php
/library/Zend/Loader/Autoloader.php
/library/Zend/Loader/PluginLoader.php
/library/Zend/Loader/PluginLoader/Interface.php
/library/Zend/Locale.php
/library/Zend/Locale/Data.php
/library/Zend/Locale/Data/Translation.php
/library/Zend/Locale/Format.php
/library/Zend/Locale/Math.php
/library/Zend/Log.php
/library/Zend/Log/FactoryInterface.php
/library/Zend/Log/Filter/Abstract.php
/library/Zend/Log/Filter/Interface.php
/library/Zend/Log/Filter/Priority.php
/library/Zend/Log/Formatter/Abstract.php
/library/Zend/Log/Formatter/Interface.php
/library/Zend/Log/Formatter/Simple.php
/library/Zend/Log/Writer/Abstract.php
/library/Zend/Log/Writer/Stream.php
/library/Zend/Registry.php
/library/Zend/Session.php
/library/Zend/Session/Abstract.php
/library/Zend/Session/Exception.php
/library/Zend/Session/Namespace.php
/library/Zend/Session/SaveHandler/Interface.php
/library/Zend/Uri.php
/library/Zend/Validate/Abstract.php
/library/Zend/Validate/EmailAddress.php
/library/Zend/Validate/Hostname.php
/library/Zend/Validate/Interface.php
/library/Zend/Validate/Ip.php
/library/Zend/Version.php
/library/Zend/View.php
/library/Zend/View/Abstract.php
/library/Zend/View/Helper/Abstract.php
/library/Zend/View/Helper/BaseUrl.php
/library/Zend/View/Helper/Doctype.php
/library/Zend/View/Helper/FormCheckbox.php
/library/Zend/View/Helper/FormElement.php
/library/Zend/View/Helper/FormHidden.php
/library/Zend/View/Helper/FormLabel.php
/library/Zend/View/Helper/FormText.php
/library/Zend/View/Helper/HtmlElement.php
/library/Zend/View/Helper/Interface.php
/library/Zend/View/Helper/Url.php
/library/Zend/View/Interface.php
/library/Zend/Xml/Security.php

ZFDebug Library Files

/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Cache.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Database.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Exception.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/File.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Html.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Interface.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Memory.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Registry.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Text.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Time.php
/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Variables.php

Memory Usage

Controller: 3715.23K

Custom Timers

Controller: 116.43 ms
debugger: 0 ms
front_controller: 0 ms
response: 0 ms
stats: 0 ms
auth: 0 ms

Overall Timers

default
register
gdpr
Avg: 1007.02 ms / 1 requests
Min: 1007.02 ms
Max: 1007.02 ms

Reset timers by sending ZFDEBUG_RESET as a GET/POST parameter

Registered Instances

Zend_View_Helper_Doctype => ArrayObject Object()
config => Zend_Config_Ini Object()
current_bulletin => 1
db => Zend_Db_Adapter_Pdo_Pgsql Object()
debug => ZFDebug_Controller_Plugin_Debug Object()
locale => Zend_Locale Object()
session => Zend_Session_Namespace Object()

Cache 0 (Zend_Cache_Backend_File)

0 Entry
Filling Percentage: 54%
Valid Cache Size: 0K
copyright 1.12.21dev/7.1.33-42+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1variables Variableshtml HTMLdatabase 19 in 104.62 msfile 164 Filesmemory 8841K of 1024Mtime 1007.02 msregistry Registry (7)cache Cache«